Servicevoorwaarden

DISCLAIMER

Alle banden die door Hankook Race Tire worden verkocht, zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in de motorsport/competitie/racen. Motorsportactiviteiten zijn inherent gevaarlijke recreatieve activiteiten en er is een aanzienlijk risico op letsel, invaliditeit of overlijden. Als u niet aan dergelijke risico's wilt worden blootgesteld, mag u niet deelnemen aan motorsportactiviteiten.

GARANTIES EN BEKENDMAKINGEN

Hankook Race Tire biedt racebanden alleen te koop aan onder de voorwaarden en bepalingen in deze disclaimer van aansprakelijkheid en vrijwaring. Vanwege de vele verschillende en verschillende omstandigheden waaraan racebanden van Hankook worden blootgesteld en vanwege de manier waarop het racen wordt uitgevoerd, geeft Hankook Race Tyre absoluut geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de geschiktheid voor een algemeen of specifiek doel of van verkoopbaarheid in verband met elk verkoopaanbod van racebanden van Hankook."HANKOOK RACEBANDEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT VERKOCHT."Racebanden zijn niet getest of gelabeld om te voldoen aan de FMVSS 109, 119, 139 of ECE36 veiligheidsnormen. Daarom is het gevaarlijk en illegaal om racebanden te verkopen voor gebruik op de openbare weg. Elke persoon die racebanden van Hankook voor gebruik op de snelweg verkoopt, stemt ermee in Hankook Race Tyre schadeloos te stellen en te vergoeden voor alle verlies, schade of aansprakelijkheid die Hankook Race Tire kan lijden als gevolg van dergelijke verkopen. Niet van toepassing waar wettelijk verboden. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen kan ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD veroorzaken. Lees voor meer informatie de bandenlabels en volg de waarschuwingen van de fabrikant zoals die in de zijwanden van de banden zijn gegoten.

FREEZE WAARSCHUWING

Advies wegens vorstscheurvorming:Dit advies betreft de juiste opslag en het gebruik van Hankook-banden in koude omstandigheden. Hankook-banden, met name asfalt- en harde samengestelde banden, kunnen rubberbarsten ervaren als de banden worden vervoerd, verpletterd, verbogen of gestrest als ze bevroren zijn. De volgende richtlijnen zijn bedoeld om dit probleem te voorkomen.

  1. Bewaar racebanden van Hankook altijd binnenshuis bij temperaturen boven 32 ° F.
  2. Als banden zijn blootgesteld aan 32 ° F of minder, laat ze dan minimaal 24 uur opwarmen tot kamertemperatuur (ongeveer 70 ° F) voordat de band wordt gemonteerd, vervoerd of gebogen.
  3. Gebruik altijd reservebanden die niet bedoeld zijn voor toekomstige wedstrijden om voertuigen voor langere tijd op te slaan of in de winter te vervoeren.
  4. Als temperaturen onder het vriespunt worden verwacht, overweeg dan om banden te verzenden zodra er gunstiger omstandigheden zijn.

Gebruik geen banden die tekenen van vorstschade vertonen.

WAARSCHUWING

Levensduur Voor racebanden:Oude banden kunnen defect raken, met verlies van controle over de auto en persoonlijk letsel tot gevolg. Omgevingsomstandigheden zoals extreme temperaturen, blootstelling aan zonlicht, vlambogen, oplosmiddelen, autovloeistoffen en luchtverontreinigende stoffen versnellen het verouderingsproces. Hankook Race Tyre raadt ten zeerste aan om nieuwe (sticker) banden binnen 2 jaar na aankoopdatum in gebruik te nemen. Gebruikte (kale) banden hebben een kortere levensduur dan nieuwe (sticker) banden. Slechte opslag en onregelmatig gebruik versnellen het verouderingsproces.

DRAAIRICHTING/MONTAGE-INSTRUCTIES

ROTERENDE RICHTLIJNEN VOOR BANDEN MET RICHTINGSPIJLEN

Alle Hankook-banden met richtingspijlen moeten zo worden gemonteerd dat de band in de richting van de pijl beweegt. Bij Hankook-banden met richtingspijlen zitten ze op beide zijwanden. Richtingspijlen bevinden zich mogelijk niet op een band die zowel links als rechts kan worden aangebracht. Alle Hankook-banden zonder richtingspijlen moeten worden gemonteerd zoals hieronder beschreven.

ROTERENDE RICHTLIJNEN VOOR BANDEN ZONDER RICHTINGSPIJLEN.

Elke raceband van Hankook heeft een seriecode van vier tekens die in ÉÉN zijwand van de band is gegraveerd. Alle Hankook DOT-banden hebben ook twee aanvullende codes, zoals vereist door het Department of Transportation. (Voorbeeld:J7AB 4AX8 3710)

CIRCLE TRACK RACING BANDEN:(inclusief zowel vuil- als asfaltbanden)

Hankook-banden moeten worden gemonteerd met de seriecode in de richting van het binnenveld.

WEGRACBANDEN:(Inclusief catalogusnummers beginnend met 43, 44, 45, 46)

In de meeste gevallen moeten Hankook-banden die worden gebruikt in wegrace-toepassingen worden gemonteerd met de seriecode naar het midden van het voertuig gericht. Als een band eenmaal in de juiste richting is gelopen, is het acceptabel om de band weer in de tegenovergestelde richting te monteren om de slijtage te egaliseren.

WAARSCHUWING:MONTAGE VAN DE BAND IS GEVAARLIJK

Speciale instructies voor het monteren van banden:Het monteren van banden mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel met de juiste gereedschappen en procedures. Als de veilige montageprocedures niet worden gevolgd, kan de band verkeerd worden geplaatst en kan de montage barsten met voldoende explosieve kracht om ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD te veroorzaken. Inspecteer de band altijd op geknikte hielen of andere mogelijke schade die kan zijn opgetreden tijdens transport of opslag. Maak de velg schoon en smeer de kralen met rubbersmeermiddel. Sluit de rand altijd op de montagemachine of plaats deze in een veiligheidskooi. Gebruik een klauwplaat met clip, een in-line klep met een manometer of verstelbare regelaar en een apparaat voor opblazen/leeg laten lopen op afstand. Zorg voor voldoende luchtslang om uit het traject te blijven. Ga achteruit.

WAARSCHUWING:CONTROLEER DE VELGAFMETING

Controleer of de wiel- en hielflens correct zijn:Alle banden zijn ontworpen om te worden gebruikt op wielen die zijn vervaardigd volgens de specificaties en toleranties van Tyre and Rim Association (T&RA). Sommige velgen zijn niet standaard of beschadigd en het is noodzakelijk om de velgrand te inspecteren om zeker te zijn van een goede pasvorm. Raadpleeg uw specifieke velgfabrikant om te bepalen of uw velg voor deze toepassing kan worden gebruikt. Probeer nooit een band met één hieldiameter op een velg of wiel met een andere hieldiameter te monteren en op te pompen. Het gebruik van racebanden van Hankook op wielen met verkeerde hielflenzen of wielen die niet voldoen aan de T & R-normen kan ervoor zorgen dat de montage mislukt en met explosieve kracht barst die voldoende is om ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD te veroorzaken. Gebruik een gecertificeerde velgschijftape om de maat van de velgrand te bevestigen.

WAARSCHUWING:BEAD/RIM SEATING

Overschrijd bij het plaatsen van de hielen nooit de maximale druk op de hiel zoals gevormd in de zijwand van de band. Overschrijd nooit de maximale bandenspanning van de fabrikant. Zitting van de hielen altijd met wiel vergrendeld aan de montagemachine of in een veiligheidskooi geplaatst. Een beschadigde band of wiel kan defect raken tijdens het plaatsen van de hiel en met voldoende kracht barsten om ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD te veroorzaken. Gebruik altijd een klauwplaat met clip, een in-line klep met een manometer of instelbare regelaar en een apparaat voor opblazen/leeg laten lopen op afstand. Zorg voor voldoende luchtslang om uit het traject te blijven. Ga achteruit. Als de hielen niet passen bij de maximale bandenspanning van de fabrikant, STOP dan, laat de band leeglopen en breng de band terug naar de plaats van aankoop.

WAARSCHUWING:NIET VOOR GEBRUIK OP SNELWEG

NIET VOOR GEBRUIK OP DE SNELWEG:Alle racebanden van Hankook, inclusief Hankook-racebanden met DOT-label, zijn alleen ontworpen voor racedoeleinden op gespecificeerde race-oppervlakken en mogen niet worden gebruikt op openbare wegen. Hankook-racebanden met DOT-label voldoen alleen aan de vereisten van het Department of Transportation voor markering en prestaties en zijn NIET BEDOELD VOOR GEBRUIK OP SNELWEG. Het is onveilig om Hankook Racing-banden, inclusief DOT-banden, op de openbare weg te gebruiken. Het verboden gebruik van racebanden van Hankook op openbare wegen kan leiden tot verlies van tractie, onverwacht verlies van controle over het voertuig of plotseling verlies van bandenspanning, wat kan resulteren in een voertuigongeval en ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD. Uitzondering -"PRO STREET"

WAARSCHUWING:MISBRUIK/FOUTE TOEPASSING

Toepassing/misbruik:Alle producten van Hankook Racing Tire zijn ontworpen voor een specifiek doel. Raadpleeg de verkoop en service van racebanden, Inc DBA Hankook Race Tyre voor specifieke montage en toepassing. Het gebruik van Hankook-banden in welke vorm dan ook buiten het beoogde gebruik vormt misbruik van het product en kan ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD veroorzaken. Hankook Racing Tire-producten zijn uitsluitend ontworpen en vervaardigd voor racedoeleinden, binnen een gesloten baan die is ontworpen voor georganiseerde wedstrijden. Niet voor recreatief gebruik. Hankook-banden mogen nooit worden gebruikt voor off-track-tentoonstellingen of voor snelheidsrecordvoertuigen over land, inclusief auto's met jet- of raketaandrijving.

WAARSCHUWING:VERANDER DE BANDEN NIET

Chemische behandeling van banden:Hankook Racing Tyre verbiedt ten strengste elke chemische wijziging van het karkas van de band en/of de samenstelling van het loopvlak, zoals het"weken"van banden of het gebruik van een"verzachter"van het loopvlak. Hankook Racing Tire verbiedt ten strengste het fysiek beschadigen (verwijderen, wijzigen of bedekken) van markeringen op de zijwand van banden op enigerlei wijze. Het niet naleven van deze waarschuwing kan leiden tot vroegtijdige of catastrofale defecten aan de banden en kan resulteren in ERNSTIG PERSOONLIJK LETSEL OF DE DOOD.

BANDEN DIE DOOR HANKOOK RACE BAND WORDEN VERKOCHT, WORDEN ALS SPECIAAL GEBRUIK BESCHOUWD. HANKOOK RACE TYRE GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VOOR ZIJN RACING- OF WEDSTRIJDBANDEN. HANKOOK RACE TYRE WIJST UITDRUKKELIJK ALLE DERGELIJKE GARANTIES AF. IN GEEN GEVAL ZAL HANKOOK RACE TYRE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SOORT ALGEMENE, SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN RACING- OF WEDSTRIJDBANDEN DIE DOOR HANKOOK RACE TIRE WORDEN VERKOCHT.

Winkelwagen

Alle beschikbare voorraad ligt in de winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.