Polityka prywatności

Firma Hankook Race Tire („nas”, „my” lub „nasz”) obsługuje witrynę internetową www.hankookracetire.com (zwaną dalej „Usługą”).

Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi oraz o wyborach, które zostały powiązane z tymi danymi.

Używamy Twoich danych w celu świadczenia i ulepszania UsługiKorzystając z Usługi, zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą politykąO ile nie określono inaczej w niniejszej Polityce prywatności, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach i warunkach, dostępnych na stronie www.hankookracetire.com

Definicje

 • Usługa Service to strona internetowa www.hankookracetire.com obsługiwana przez firmę Hankook Race Tire
 • Dane osobowe Dane osobowe to dane o żyjącej osobie, które można zidentyfikować na podstawie tych danych (lub na podstawie tych i innych informacji znajdujących się w naszym posiadaniu lub mogących wejść w nasze posiadanie).
 • Dane o użytkowaniu Dane o użytkowaniu to dane zbierane automatycznie, albo generowane przez korzystanie z Usługi, albo z samej infrastruktury Usługi (na przykład czas trwania wizyty na stronie).
 • Pliki cookie Pliki cookie to małe pliki przechowywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub urządzeniu mobilnym).
 • Administrator danych Administrator danych oznacza osobę fizyczną lub prawną, która (samodzielnie lub wspólnie lub wspólnie z innymi osobami) określa cele, w jakich są lub mają być przetwarzane jakiekolwiek dane osobowe.Na potrzeby niniejszej Polityki prywatności jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.
 • Przetwarzający dane (lub usługodawcy) Przetwarzający dane (lub usługodawca) oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane w imieniu administratora danych.Możemy korzystać z usług różnych Usługodawców, aby efektywniej przetwarzać Twoje dane.
 • Podmiot danych (lub użytkownik) Podmiot danych to każda żyjąca osoba, która korzysta z naszej Usługi i jest przedmiotem Danych Osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Zbieramy kilka różnych rodzajów informacji do różnych celów, aby świadczyć i ulepszać naszą usługę.

Rodzaje gromadzonych danych

Dane osobiste

Korzystając z naszej Usługi, możemy poprosić Cię o podanie pewnych danych osobowych, które można wykorzystać do skontaktowania się z Tobą lub zidentyfikowania Cię („Dane Osobowe”)Informacje umożliwiające identyfikację osoby mogą obejmować między innymi:

 • Adres e-mail
 • Imię i nazwisko
 • Numer telefonu
 • Adres, stan, województwo, kod pocztowy, miasto
 • Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania

Możemy wykorzystywać Twoje Dane Osobowe, aby kontaktować się z Tobą za pomocą biuletynów, materiałów marketingowych lub promocyjnych oraz innych informacji, które mogą Cię zainteresowaćMożesz zrezygnować z otrzymywania od nas jakiejkolwiek lub wszystkich tych wiadomości, postępując zgodnie z linkiem do rezygnacji z subskrypcji lub instrukcjami podanymi w każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail.

Dane dotyczące użytkowania

Możemy również gromadzić informacje o dostępie do Usługi i korzystaniu z niej („Dane dotyczące użytkowania”)Te Dane użytkowania mogą obejmować informacje, takie jak adres protokołu internetowego komputera (npAdres IP), typ przeglądarki, wersja przeglądarki, strony naszego Serwisu, które odwiedzasz, godzina i data Twojej wizyty, czas spędzony na tych stronach, unikalne identyfikatory urządzeń i inne dane diagnostyczne.

Dane śledzenia i pliki cookie

Używamy plików cookie i podobnych technologii śledzenia do śledzenia aktywności w naszej usłudze i przechowujemy określone informacje.

Pliki cookie to pliki z niewielką ilością danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikatorPliki cookie są wysyłane do Twojej przeglądarki ze strony internetowej i przechowywane na Twoim urządzeniuUżywane są również inne technologie śledzenia, takie jak sygnały nawigacyjne, znaczniki i skrypty do zbierania i śledzenia informacji oraz do ulepszania i analizowania naszej Usługi.

Możesz poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłanyJeśli jednak nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Przykłady plików cookie, których używamy:

 • Sesyjne pliki cookie. Używamy plików cookie sesji do obsługi naszego Serwisu.
 • Preferencyjne pliki cookie. Używamy plików cookie preferencji, aby zapamiętać Twoje preferencje i różne ustawienia.
 • Pliki cookie bezpieczeństwa. Używamy plików cookie bezpieczeństwa do celów bezpieczeństwa.

Wykorzystanie danych

Hankook Race Tire wykorzystuje zebrane dane do różnych celów:

 • Aby świadczyć i utrzymywać naszą usługę
 • Aby powiadomić Cię o zmianach w naszej usłudze
 • Aby umożliwić Ci udział w interaktywnych funkcjach naszej Usługi, jeśli zdecydujesz się to zrobić
 • Aby zapewnić obsługę klienta
 • Aby zebrać analizy lub cenne informacje, abyśmy mogli ulepszyć naszą usługę
 • Aby monitorować korzystanie z naszej Usługi
 • Wykrywanie, zapobieganie i rozwiązywanie problemów technicznych
 • Aby dostarczać Ci wiadomości, oferty specjalne i ogólne informacje o innych towarach, usługach i wydarzeniach, które oferujemy, które są podobne do tych, które już kupiłeś lub o które pytałeś, chyba że zdecydowałeś się nie otrzymywać takich informacji

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli pochodzisz z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), podstawa prawna Hankook Race Tire do gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych opisanych w niniejszej Polityce prywatności zależy od gromadzonych przez nas danych osobowych i konkretnego kontekstu, w którym je zbieramy.

Hankook Race Tire może przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ:

 • Musimy zawrzeć z Tobą umowę
 • Dałeś nam na to pozwolenie
 • Przetwarzanie leży w naszym uzasadnionym interesie i nie jest nadrzędne w stosunku do Twoich praw
 • Do celów przetwarzania płatności
 • Aby zachować zgodność z prawem

Zatrzymywanie danych

Firma Hankook Race Tire będzie przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów określonych w niniejszej Polityce prywatnościBędziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (na przykład, jeśli jesteśmy zobowiązani do zachowania Twoich danych w celu przestrzegania obowiązujących przepisów), rozwiązywania sporów i egzekwowania naszych umów prawnych i zasad.

Firma Hankook Race Tire zachowa również dane użytkowania do celów analizy wewnętrznejDane dotyczące użytkowania są zazwyczaj przechowywane przez krótszy okres, z wyjątkiem sytuacji, gdy dane te są wykorzystywane do wzmocnienia bezpieczeństwa lub poprawy funkcjonalności naszej Usługi lub jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania tych danych przez dłuższy czas.

Przekazywanie danych

Twoje informacje, w tym Dane Osobowe, mogą być przekazywane i przechowywane na komputerach znajdujących się poza Twoim stanem, prowincją, krajem lub inną jurysdykcją rządową, gdzie przepisy dotyczące ochrony danych mogą różnić się od przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji.

Jeśli znajdujesz się poza Stanami Zjednoczonymi i zdecydujesz się przekazać nam informacje, pamiętaj, że przekazujemy dane, w tym Dane Osobowe, do Stanów Zjednoczonych i tam je przetwarzamy.

Twoja zgoda na niniejszą Politykę prywatności, po której następuje przekazanie takich informacji, oznacza zgodę na to przeniesienie.

Firma Hankook Race Tire podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w bezpieczny sposób i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz że żadne przekazywanie Twoich danych osobowych do organizacji lub kraju nie będzie miało miejsca, chyba że zostaną wdrożone odpowiednie kontrole, w tym bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Ujawnienie danych

Wymogi prawne

Firma Hankook Race Tire może ujawnić Twoje dane osobowe w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne, aby:

 • Aby spełnić obowiązek prawny
 • Ochrona i obrona praw lub własności firmy Hankook Race Tire
 • Aby zapobiec lub zbadać możliwe wykroczenia w związku z Usługą
 • W celu ochrony bezpieczeństwa osobistego użytkowników Serwisu lub społeczeństwa
 • Aby chronić przed odpowiedzialnością prawną

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas ważne, ale pamiętaj, że żadna metoda transmisji przez Internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpiecznaChociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne sposoby ochrony Twoich danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Nasze zasady dotyczące sygnałów „Do Not Track” zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie online (CalOPPA)

Nie obsługujemy funkcji Do Not Track („DNT”)Nie śledź to preferencja, którą możesz ustawić w przeglądarce internetowej, aby informować witryny internetowe, których nie chcesz, aby były śledzone.

Możesz włączyć lub wyłączyć opcję Nie śledź, odwiedzając stronę Preferencje lub Ustawienia przeglądarki internetowej.

Twoje prawa do ochrony danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), masz pewne prawa do ochrony danychFirma Hankook Race Tire dąży do podjęcia uzasadnionych kroków w celu umożliwienia poprawienia, zmiany, usunięcia lub ograniczenia wykorzystania danych osobowych.

Jeśli chcesz być informowany o tym, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy i jeśli chcesz, aby zostały one usunięte z naszych systemów, skontaktuj się z nami.

W pewnych okolicznościach przysługują Ci następujące prawa do ochrony danych:

 • Prawo do dostępu, aktualizacji lub usunięcia informacji, które posiadamy na Twój temat. Gdy tylko jest to możliwe, możesz uzyskać dostęp, zaktualizować lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych bezpośrednio w sekcji ustawień kontaJeśli nie możesz samodzielnie wykonać tych czynności, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.
 • Prawo do sprostowania. Masz prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do sprzeciwu. Masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.
 • Prawo do ograniczenia. Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo otrzymać kopię informacji, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym, nadającym się do odczytu maszynowego i powszechnie używanym formacie.
 • Prawo do wycofania zgody. Masz również prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym momencie, gdy firma Hankook Race Tire polegała na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na takie prośby.

Masz prawo złożyć skargę do organu ochrony danych w związku z gromadzeniem i wykorzystywaniem przez nas Twoich danych osobowychAby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Usługodawcy

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia świadczenia naszej Usługi („Usługodawcy”), świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ich ani nie wykorzystują w żadnym innym celu.

Płatności

W ramach Usługi możemy oferować płatne produkty i/lub usługiW takim przypadku korzystamy z usług stron trzecich do przetwarzania płatności (nppodmioty obsługujące płatności).

Nie będziemy przechowywać ani zbierać danych Twojej karty płatniczejInformacje te są przekazywane bezpośrednio do naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, których wykorzystanie danych osobowych podlega ich Polityce prywatnościTe procesory płatności są zgodne ze standardami określonymi przez PCI-DSS zarządzanymi przez Radę Standardów Bezpieczeństwa PCI, która jest wspólnym wysiłkiem marek takich jak Visa, MasterCard, American Express i DiscoverWymagania PCI-DSS pomagają zapewnić bezpieczne przetwarzanie informacji o płatnościach.

Linki do innych witryn

Nasza usługa może zawierać linki do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwaneJeśli klikniesz łącze strony trzeciej, zostaniesz przekierowany do witryny tej strony trzeciejZdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki jakichkolwiek witryn lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia („Dzieci”).

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 18 roku życiaJeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje Dziecko przekazało nam Dane Osobowe, skontaktuj się z namiJeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dzieci bez weryfikacji zgody rodziców, podejmujemy kroki w celu usunięcia tych informacji z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatnościPowiadomimy Cię o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Poinformujemy Cię za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub wyraźnego powiadomienia w naszej usłudze, zanim zmiana zacznie obowiązywać, i zaktualizujemy „datę wejścia w życie” u góry niniejszej Polityki prywatności.

Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmianZmiany w niniejszej Polityce prywatności obowiązują, gdy zostaną opublikowane na tej stronie.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami:

 • Mailowo:info@racetyres.nl

Wózek

Wszystkie dostępne zapasy znajdują się w koszyku

Twój koszyk jest obecnie pusty.